Зміна напряму використання товарів для цілей оподаткування ПДВ

аудиторская компания, что уже более 16 лет предоставляет качественные аудиторские, бухгалтерские и другие виды деловых услуг

Зміна напряму використання товарів для цілей оподаткування ПДВ

03.04.2015 Мы консультируем 0

До 01.07.2015 р.

Якщо товари одразу придбавалися для використання у негосподарській діяльності

Згідно п. 198.3 ПКУ у чинній редакції податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій — не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку

Таким чином, якщо товари завідомо придбаваються для використання у негосподарській діяльності платника податків, податковий кредит з сум ПДВ, сплачених при придбанні таких товарів, не формується.

Якщо був  змінений порядок використання товарів у діяльності підприємства і товари почали використовуватися у негосподарській діяльності

Відповідно до абз. «г» п. 198.5 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Пунктом 189. ПКУ встановлено, що у разі здійснення операцій відповідно до п. 198.5 ПКУ база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами — виходячи з вартості їх придбання.

Таким чином, якщо при придбанні товарів був сформований податковий кредит, а з часом було прийняте рішення про використання таких товарів у негосподарській діяльності, платник податків зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на вартість придбання таких товарів.

 

З  01.07.2015 р.

Якщо товари одразу придбавалися для використання у негосподарській діяльності

Пунктом 198.3 ПКУ у редакції від 01.07.2015 р. передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій — не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

Таким чином, незалежно від призначення товарів, які придбаваються платником, суми ПДВ, сплачені за такими товарами, включаються до складу податкового кредиту (навіть якщо такі товари завідомо планується використовувати в негосподарській діяльності).

Якщо придбані товари почали використовуватися у негосподарській діяльності

Згідно абз. «г» п. 198.5 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Відповідно до п. 189.1 ПКУ у разі здійснення операцій відповідно до п. 198.ПКУ база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами — виходячи з вартості їх придбання.

Таким чином, у разі якщо підприємство починає використовувати придбані товари в негосподарських операціях, на вартість таких товарів платник податків зобов’язаний нарахувати податкове зобов’язання з ПДВ.

 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, повідомляємо, що з 01.07.2015 р. до ПКУ будуть внесені зміни, які стосуються правил формування податкового кредиту, зокрема щодо товарів, придбаних для використання у негосподарській діяльності.

З 01.07.2015 р. втрачається зв’язок права платника ПДВ на формування податкового кредиту з обов’язковим використанням придбаних товарів у господарській діяльності.

Якщо до 01.07.2015 р. за товарами, що одразу придбаваються для операцій поза господарською діяльність, ПК не формується взагалі, то з 01.07.2015 р. ПК формується за всіма придбаними з ПДВ товарами, незалежно від їх подальшого використання.

При цьому обов’язок платника ПДВ нарахувати ПЗ на вартість придбання товарів, які почали використовуватися в негосподарській діяльності, з 01.07.2015 р. залишається незмінним. 

 

Ольга Савич,

консультант з бухгалтерського обліку і оподаткування

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://guaranteegroup.com.ua/zmina-napryamu-vikoristannya-tovariv-dlya-cilej-opodatkuvannya-pdv/
Twitter
Pinterest
LinkedIn