Вибір форми підприємництва: ПП або ТОВ

аудиторская компания, что уже более 16 лет предоставляет качественные аудиторские, бухгалтерские и другие виды деловых услуг

Вибір форми підприємництва: ПП або ТОВ

02.08.2013 Мы консультируем 0

Засновнику нерідко буває складно прийняти рішення щодо організаційно-правової форми планованого бізнесу і визначити для себе оптимальний варіант між приватним підприємством (ПП) і товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Пропонуємо зважити всі «за» і «проти», перш ніж робити остаточний вибір.

Процедура реєстрації для ПП і ТОВ однакова

Засновниками підприємств можуть бути:

Для ПП: одна фізична особа чи декілька фізичних осіб, або лише одна юридична особа.

Для ТОВ: одна або декілька фізичних або юридичних осіб (можлива одночасна участь і фізичних, і юридичних осіб), однак максимальна кількість учасників ТОВ (незалежно від того, чи це фізичні, чи юридичні особи) — 100 осіб. При цьому, ТОВ не може мати єдиним учасником інше госптовариство, учасником якого є одна особа (чи то фізична, чи юридична). Законом допускається участь особи (як фізичної, так і юридичної) тільки в одному ТОВ з єдиним учасником.

Установчі документи:

Для ПП: оскільки законодавством не передбачено іншого — статут (загальна вимога для підприємств), до якого встановлено мінімум вимог. При цьому законодавство не забороняє передбачати в статуті ПП будь-які положення, що законодавству не суперечать.

Для ТОВ: статут, до змісту якого законодавчо передбачені не тільки мінімальні загальні (ст.4 Закону України «Про господарські товариства»), але спеціальні вимоги, у зв’язку з особливостями організаційно-правової форми (ст.51 Закону України «Про господарські товариства»).

Статутний капітал:

Чинним законодавством мінімальний або максимальний розмір статутного капіталу не передбачений ні для ПП, ні для ТОВ (для ТОВ розмір статутного капіталу був закріплений нормативно до вступу в дію редакції Закону України «Про господарські товариства» від 21.04.2011р.).

Для ПП: Законодавством не передбачено поділ статутного капіталу на частини (частки учасників). Таким чином законодавчі гарантії щодо розподілу прибутку ПП та оплати участі в ПП при виході його учасника відсутні, однак учасники мають право у статуті передбачити розподіл статутного капіталу на частки і врегулювати інші пов’язані з цим нюанси.

Для ТОВ: Статутний капітал розподіляється на частини, відомості про такий розподіл обов’язково вказуються в статуті. Розподіл прибутку учасників, оплата вартості майна учасника при виході з ТОВ здійснюється пропорційно часткам у статутному капіталі. Крім того, законодавчо закріплені вимоги щодо терміну формування статутного капіталу, умови збільшення та зменшення його розміру, а також інші особливості (зокрема, ст. 52 Закону України «Про господарські товариства»).

Управління підприємством:

Для ПП: вищим органом управління є власник або власники, які приймають відповідні письмові рішення. Поточною діяльністю приватного підприємства управляє керівник (часто — директор), який може бути одночасно і власником. Для прийняття рішень в ПП законодавством не передбачено обов’язкової процедури, однак, як і інші питання, така процедура може бути врегульована в статуті ПП.

Для ТОВ: вищий орган управління колегіальний — загальні збори учасників, періодичність, порядок проведення якого та оформлення його рішень закріплений законодавчо (ст.ст. 58-61 Закону України «Про господарські товариства»). Крім того, для можливості прийняття рішень ТОВ законодавством передбачена обов’язковість присутності на зборах учасників, які володіють 60% статутного капіталу. Поточною діяльністю керує орган, призначений загальними зборами учасників.

Відповідальність учасників:

Учасники та ПП і ТОВ несуть відповідальність за діяльність підприємств, обмежуючись розмірами своїх вкладів

Вибір системи оподаткування:

Критерії вибору системи оподаткування для ПП і ТОВ єдині.

Законодавча урегульованість діяльності:

Для ПП законодавча база обмежується загальними положеннями про підприємства і однією нормою господарського кодексу (ст.113 ГКУ). З одного боку, учасники ПП майже не мають законодавчих гарантій захисту своїх прав, однак, разом з тим, законодавча «лояльність» дозволяє учасникам ПП самостійно врегулювати будь-які аспекти, що не суперечать закону.

Для ТОВ закон передбачає ряд обов’язкових для дотримання норм, а для його учасників закріплює гарантії (наприклад, щодо прав при відчуженні частки одним з учасників, при виході, при розподілі прибутку). Крім того, у визначених законом випадках при дотриманні закріпленої процедури, один з учасників може бути не залежно від його волі виключений з ТОВ (ст.64 Закону України «Про господарські товариства»).

З урахуванням вищевказаного, на наш погляд, зважаючи на наявність достатньої нормативно-правової бази, ТОВ як форма ведення бізнесу більше підходить для тих, хто збирається вести господарську діяльність разом з партнерами і розраховує на законодавче гарантування захисту своїх інтересів. У свою чергу, ПП може бути оптимальною організаційно-правовою формою підприємства для одноосібних власників бізнесу, а також у ситуаціях, коли відсутність законодавчо-закріплених обмежень є бажаною для уникнення зайвих формальностей і закріплення власних правил і принципів.

Сподіваємося, викладений матеріал буде цінним для Вашого бізнесу!

 

З повагою, група компаній Крестон Геренті Груп Юкрейн

Белый каталог сайтов

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://guaranteegroup.com.ua/vibir-formi-pidpriyemnictva-pp-abo-tov/
Twitter
Pinterest
LinkedIn