Пресс-центр

аудиторская компания, что уже более 15 лет предоставляет качественные аудиторские, бухгалтерские и другие виды деловых услуг

База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг не нижче ціни придбання

Відповідно до вимог абз.2 п.188.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) база оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг. ПКУ не містить визначення терміну «ціна придбання». Згідно п.5.3. ПКУ терміни, що застосовуються в ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами, тому…
Читать дальше


26.05.2015 0

Украина ждет перемен в сфере аудиторских услуг

3 апреля 2015 года с легкой руки глубоко нами уважаемого и любимого Александра Викторовича Кирша зарегистрирован законопроект про аудиторскую деятельность. Главная цель данного законопроекта приблизить национальную законодательную базу в вопросах ведения аудиторской деятельности к законодательной базой европейского сообщества. В вопросах обязательного аудита годовых и консолидированных отчетов (Директива 2014/56/ЕС Европарламента и Евросовета от 16.04.14г.), а также…
Читать дальше


21.05.2015 0

Зміна напряму використання товарів для цілей оподаткування ПДВ

До 01.07.2015 р. Якщо товари одразу придбавалися для використання у негосподарській діяльності Згідно п. 198.3 ПКУ у чинній редакції податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій — не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником…
Читать дальше


03.04.2015 0

Щодо застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ

Застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ з 1 січня 2015 року передбачено ч. 3 перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. №77-VIII (далі – Закон №77). Ним можуть скористатися лише платники єдиного внеску, визначені  ч. 5 ст. 8…
Читать дальше


16.02.2015 0

Порядок обчислення та сплати транспортного податку юридичними особами (стаття 267 ПКУ)

Платниками транспортного податку є юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно є об’єктами оподаткування.  Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. Ставка податку встановлюється з…
Читать дальше


04.02.2015 0

Податкова реформа 2015: зміни щодо ПДВ

З 1 січня 2015 року вітчизняна система оподаткування зазнала значних змін. Революційним Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон №71) від 28.12.2014 р. №71-VІІІ, який набрав чинності 1 січня 2015 року, серед інших, були внесені численні нововведення і щодо податку на додану вартість. У…
Читать дальше


04.02.2015 0

Санкции за некачественное проведение (непроведение) инвентаризации

Согласно п. 2 Инструкции №69, ответственность за организацию инвентаризации несет руководитель предприятия, который должен создать необходимые условия для ее проведения в сжатые сроки. В соответствии с п. 11.4 Инструкции №69 члены рабочих инвентаризационных комиссий несут ответственность за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризаций в соответствии с приказом руководителя предприятия, за полноту и точность внесения в…
Читать дальше


22.12.2014 0

Табелирование декретницы

Согласно ст. 30 Закона Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. №108/95-ВР работодатель обязан обеспечить достоверный учет выполняемой работником работы и бухгалтерский учет расходов на оплату труда в установленном порядке. Табель учета использования рабочего времени относится к первичной учетной документации для определения количественного состава работников. Ведение табельного учета рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и…
Читать дальше


09.12.2014 0

Облагается ли военным сбором медицинская страховка сотрудников?

Согласно пп. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела XX НКУ объектом налогообложения военным сбором являются доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, начисляемых (выплачиваемых, предоставляемых) плательщику в связи с трудовыми отношениями. Статьёй 2 Закона Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР определена структура заработной платы,…
Читать дальше


11.11.2014 0

Относительно отражения пересортицы в налоговом учете

Согласно абз. «а» п. 11.12 Инструкции по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденной приказом Минфина от 11.08.1994 г. N 69, при регулировании инвентаризационных разниц взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен только по товарно-материальным ценностям одинакового наименования и в тождественном количестве при условии,…
Читать дальше


24.10.2014 0