Рубрика: Мы консультируем

аудиторская компания, что уже более 16 лет предоставляет качественные аудиторские, бухгалтерские и другие виды деловых услуг

Попытка №17

Как мы уже писали ранее, 3 апреля 2015 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №2534 «Об аудиторской деятельности», направленный на переход на евростандарты предоставления аудиторских услуг (автор — депутат Александр Кирш, Народный фронт, партнер «СайЯ-Кирш-аудит»). На основании Распоряжения Кабинета министров Украины от 8 апреля 2015 года N345-р Министерством финансов также был подготовлен законопроект по имплементации…
Читать дальше


25.08.2015 0

Співробітник 18.05.15р. відбуває у відрядження з м.Київ до м.Житомир і в цей же день о 16:25 вилітає у друге відрядження із м.Київ до Австрії. Як правильно нарахувати добові за 18.05.15р.?

Відповідь: Єдиним діючим нормативним документом, який визначає порядок здійснення та оформлення відряджень працівників, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. N59 (далі – Інструкція №59). Одразу зауважимо, що дана Інструкція є обов’язковою для використання лише для органів державної влади, підприємств, установ та організацій (підприємство),…
Читать дальше


30.07.2015 0

Финансовая отчетность: ошибки прошлых периодов

Порядок исправления ошибок, допущенных при составлении финансовой отчетности в предыдущих отчетных периодах (годах), регулируется Положением (стандартом) бухгалтерского учета 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах», утвержденным приказом Минфина от 28.05.99г. №137 (далее — П(С)БУ №6). Данным П(С)БУ не раскрыто определение термина «ошибка». Согласно МСФО № 8 «Учетные политики, изменения в учетных оценках и ошибки»…
Читать дальше


30.06.2015 0

База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг не нижче ціни придбання

Відповідно до вимог абз.2 п.188.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) база оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг. ПКУ не містить визначення терміну «ціна придбання». Згідно п.5.3. ПКУ терміни, що застосовуються в ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами, тому…
Читать дальше


26.05.2015 0

Украина ждет перемен в сфере аудиторских услуг

3 апреля 2015 года с легкой руки глубоко нами уважаемого и любимого Александра Викторовича Кирша зарегистрирован законопроект про аудиторскую деятельность. Главная цель данного законопроекта приблизить национальную законодательную базу в вопросах ведения аудиторской деятельности к законодательной базой европейского сообщества. В вопросах обязательного аудита годовых и консолидированных отчетов (Директива 2014/56/ЕС Европарламента и Евросовета от 16.04.14г.), а также…
Читать дальше


21.05.2015 0

Зміна напряму використання товарів для цілей оподаткування ПДВ

До 01.07.2015 р. Якщо товари одразу придбавалися для використання у негосподарській діяльності Згідно п. 198.3 ПКУ у чинній редакції податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій — не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником…
Читать дальше


03.04.2015 0

Щодо застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ

Застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ з 1 січня 2015 року передбачено ч. 3 перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. №77-VIII (далі – Закон №77). Ним можуть скористатися лише платники єдиного внеску, визначені  ч. 5 ст. 8…
Читать дальше


16.02.2015 0

Порядок обчислення та сплати транспортного податку юридичними особами (стаття 267 ПКУ)

Платниками транспортного податку є юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно є об’єктами оподаткування.  Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. Ставка податку встановлюється з…
Читать дальше


04.02.2015 0

Податкова реформа 2015: зміни щодо ПДВ

З 1 січня 2015 року вітчизняна система оподаткування зазнала значних змін. Революційним Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон №71) від 28.12.2014 р. №71-VІІІ, який набрав чинності 1 січня 2015 року, серед інших, були внесені численні нововведення і щодо податку на додану вартість. У…
Читать дальше


04.02.2015 0

Санкции за некачественное проведение (непроведение) инвентаризации

Согласно п. 2 Инструкции №69, ответственность за организацию инвентаризации несет руководитель предприятия, который должен создать необходимые условия для ее проведения в сжатые сроки. В соответствии с п. 11.4 Инструкции №69 члены рабочих инвентаризационных комиссий несут ответственность за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризаций в соответствии с приказом руководителя предприятия, за полноту и точность внесения в…
Читать дальше


22.12.2014 0